Udruga za rad sa socijalno osjetljivim skupinama "Korak" Darda

“Čovjek samo srcem dobro vidi. Ono bitno, očima je nevidljivo.”
(ulomak ih knjige Mali princ
“)

Udruga Korak  osnovana 2013. godine kao udruga sudionika Domovinskog rata, članova njihovih obitelji i ostalih građana u projekte i programe.

Cilj i svrha osnivanja Udruge je doprinos u izgradnji civilnog društva temeljenog na nenasilju i različitostima (etničkim, kulturnim, religijskim i spolnim); poboljšanje kvalitete života, pružanje pomoći i socijalne skrbi socijalno osjetljivim skupinama.

U svrhu ostvarivanja cilja iz prethodnog stavka Udruga djeluje na području socijalne i gospodarske djelatnosti, društveno i inkluzivno poduzetništvo, razvijanje
poduzetničkog/turističkog (ruralnog) duha u mladih i osoba s invaliditetom

  • promicanje i rad s mladima (samo)zapošljavanje kao i Osi-om
  • razvijanje inkluzije u lokalnoj zajednicina sljedeći način: Socijalne djelatnosti, gospodarske  djelatnosti, organiziranje i provedba humanitarnih aktivnosti u području: psihološke, socijalne, duhovne, zdravstvene, pravne, humanitarne pomoći, te ostalim vrstama pomoći koje su usmjerene prema socijalno ugroženim osobama.