Udruga za rad sa socijalno osjetljivim skupinama "Korak" Darda

Vizija

Šireći djelatnosti udruge želimo dati na važnosti brigu o mladim talentiranim ljudima i ujedno time potaknuti njihov osobni razvoj.